Hagsmunaaðilar

Landsbankinn hefur samráð við helstu hagsmunaaðila til að kynnast væntingum þeirra og sjónarmiðum varðandi starfsemi bankans. Lögð er rík áhersla á að samskiptin styðji þróun þjónustu bankans í samræmi við þarfir viðskiptavina og samfélags.

Hagsmunaaðilar skiptast í innri og ytri aðila. Innri aðilar eru viðskiptavinir, starfsmenn, hluthafar, birgjar og samfélag. Ytri aðilar eru stjórnvöld, eftirlitsstofnanir, fjölmiðlar, fjárfestar, hagsmunasamtök og þrýstihópar.

Landsbankinn hefur ekki gert sérstaka hagsmunaaðilagreiningu á forsendum samfélagsábyrgðar en nýtir þess í stað ýmsar aðferðir eins og opna fundi, ábendingakerfi, skoðanakannanir, rýnihópa og samtöl við starfsmenn og viðskiptavini.

Landsbankinn stendur á hverju ári fyrir fjölda viðburða þar sem byggt er á samstarfi við hagsmunaaðila um ábyrga uppbyggingu í efnahags- og atvinnulífi en nánari upplýsingar má finna í kafla um samstarfsverkefni í þessari skýrslu.

Viðhorf

Landsbankinn hefur síðastliðin 5 ár mælt viðhorf starfsmanna til samfélagsábyrgðar bankans með könnun þar sem spurt var um mikilvægi samfélagsábyrgðar fyrir bankann. Í öll skiptin hefur samfélagsábyrgð verið talin mikilvæg en töluverð hækkun hefur orðið milli ára og mældist mikilvægi samfélagsábyrgðar 4,22 af 5 árið 2017 en var 3,93 árið 2016. Eins hafa starfsmenn verið spurðir um heildaránægju í starfi síðustu ár og mældist heildaránægja árið 2017 4,34 af 5 mögulegum sem er örlítil hækkun frá því árið 2016.

Síðustu ár hefur Landsbankinn mælt skoðanir almennings á því hvort aðalviðskiptabanki þeirra sé samfélagslega ábyrgur. Spurningin var borin fram fyrri part árs 2017 og mældist 2,9 á kvarðanum 1-5 sem er sambærilegt við meðaleinkunn annarra fjármálastofnanna. Einkunn Landsbankans hækkaði marktækt milli ára en hún var 2,5 árið áður. Nú telja um 69% viðskiptavina Landsbankans hann vera að nokkru, miklu eða öllu leyti samfélagslega ábyrgan en rúmlega 31% telja hann að litlu eða engu leyti samfélagslega ábyrgan.